RSS
A A A
SmodBIP

Zwroty pieniędzy za wyżywienie

INFORMACJA
dotycząca zwrotu pieniędzy za wyżywienie
w KPCKZ w Bydgoszczy


1. Zwrot za wyżywienie wychowanek otrzymuje od następnego dnia
po zgłoszeniu nieobecności, pod warunkiem, że jest ona co najmniej
dwudniowa i nie korzysta w tych dniach z żadnych posiłków.

2. Wyjątek stanowi ostatni tydzień turnusu, kiedy nieobecności z tego tygodnia
muszą być zgłoszone w poniedziałek.

3. Za pojedyncze dni nieobecności nie przysługuje zwrot za wyżywienie.

4. Aby otrzymać zwrot pieniędzy za wyżywienie, wychowanek musi zostać
wypisany przez wychowawcę lub kierownika Internatu w zeszycie wyjazdów.

5. W przypadku gdy wychowanek zachoruje w domu, powiadamia telefonicznie
kierownika Internatu bądź wychowawcę w pierwszym dniu choroby.
Odpis dokonany zostanie w następnym dniu po zgłoszeniu.

6. Zwrot pieniędzy za wyżywienie wychowanek otrzymuje na konto
w dniu zakończenia turnusu.

W sprawie zwrotów prosimy o kontakt z księgowością pod numerem telefonu: 52-3403-684

Osoby, które uiszczały opłatę, inaczej niż przelewem z własnego konta np. na poczcie lub punkcie pośrednictwa finansowego, prosimy wysłać e-mail zawierający imię i nazwisko ucznia, zawód, telefon kontaktowy oraz numer konta (wraz z danymi właściciela konta), na który ma zostać dokonany zwrot.

e-mail oodz@onet.plOpublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 12.04.2022
Podpisał: Michał Adranowicz
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 4 525