RSS
A A A
SmodBIP

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

Coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli są od 2016 roku przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań.
Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli
z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
14 czerwca 2017 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę
Nr 23/1062/17 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
W dotychczasowym regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:
1) doprecyzowano wymagania stawiane kandydatom do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”;
2) określono wzór formularza rekomendacji oraz doprecyzowano wzór wniosku;
3) uaktualniono nazwy departamentów tut. urzędu w kontekście ich spójności
z aktualnie obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) zwiększono liczbę kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

Kandydatury mogą zgłaszać organy prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe
i organizacje pozarządowe.
Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskaże osiemnastu najlepszych. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” – zachował dla siebie gospodarz regionu.
Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Wniosek wg aktualnego wzoru wraz z rekomendacjami, należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji
i Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie „KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.
Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.
Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

userfiles/file/uchwala%20nr%2023%201062%20%2017%20Zarzadu%20.pdf

userfiles/file/wniosek%20o%20przyznanie%20tytu%C5%82u.pdf

userfiles/file/rekomendacja-za%C5%82%C4%85cznik%20do%20wniosku.pdfOpublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Mariusz Klimczewski
Dokument z dnia: 27.06.2016
Dokument oglądany razy: 4 242