RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego

85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
tel. (52) 327 73 46, 500-782-066

fax (52) 340 26 26, e-mail:
oodz@onet.pl
Internat tel. 52 327 75 35, 514-194-355

W związku z nowymi obostrzeniami i wprowadzeniem nauczania zdalnego

Internat zostaje zamknięty.

Młodzież prosimy o odbiór swoich rzeczy w niedzielę w godz. 15.00-20.00

lub od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Centrum prowadzi turnusy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa
kujawsko-pomorskiego.

KPCKZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które
przyjmują uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na turnusy do tutejszego Centrum. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej
w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są…
oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują
zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z
przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy
mieszkają poza Bydgoszczą mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym
może być zakwaterowanych ok. 150 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością
nocleg i pełne wyżywienie. Centrum mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok ośrodka znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

 
Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Opublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Sławomir Liwak
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 123 057