RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: vv

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego

85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
tel. (52) 327 73 46, 500-782-066

fax (52) 340 26 26, e-mail:
oodz@onet.pl
Internat tel. 52 327 75 35, 514-194-355Uwaga: turnusy, które miały się rozpocząć od 16 marca 2020 r. zostają przełożone na późniejszy termin.

Egaminy poprawkowe, który były wcześniej zaplanowane również się nie odbędą, nowe terminy egzaminów zostaną wyznaczone gdy Centrum wznowi pracę.


Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Centrum prowadzi turnusy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa
kujawsko-pomorskiego.

KPCKZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które
przyjmują uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na turnusy do tutejszego Centrum. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej
w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są…
oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują
zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z
przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy
mieszkają poza Bydgoszczą mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym
może być zakwaterowanych ok. 150 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością
nocleg i pełne wyżywienie. Centrum mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok ośrodka znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

 
Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Opublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 16.03.2020
Podpisał: Sławomir Liwak
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 110 790