RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego należy:

a) Dokształcanie zawodowe młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Kształcenie w Centrum realizowane jest
w zawodach i specjalnościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).
b) Koordynacja spraw związanych z dokształcaniem młodocianych pracowników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i poza nim.
c) Współdziałanie z ośrodkami dokształcania zawodowego z województw ościennych oraz
z koordynatorem krajowym.
d) Zapewnienie całodobowej opieki w Centrum, a także podczas zajęć poza terenem Centrum.
e) Dbanie o pełne poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodocianego
w czasie pobytu w Centrum.Opublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Kinga Kojro
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 598