RSS
A A A
SmodBIP

Prowadzone rejestry i ewidencje

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne oraz ewidencje:
1) rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) rejestr uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3) rejestr zarządzeń Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
4) rejestr skarg i wniosków,
5) rejestr zarządzeń dyrektora,
6) rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
7) rejestr zamówień publicznych powyżej 14000 euro
8) ewidencja udostępnienia informacji publicznej poprzez wyłożenie
lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym i na tablicach ogłoszeń,
9) ewidencja udostępnienia informacji publicznej na wniosek ustny,
10) ewidencja udostępnienia informacji publicznej na wniosek pisemny,
11) ewidencja udostępnienia informacji publicznej do wglądu dokumentów urzędowych.Opublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Kinga Kojro
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 018