RSS
A A A
SmodBIP

Załatwianie spraw

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia, stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania w dostosowaniu do rodzaju sprawy
i obowiązujących przepisów.

Skargi i wnioski można składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane
do Rejestru skarg i wniosków, który dostępny jest w Sekretariacie KPCKZ.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 13:00
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się
w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy,
w celu ponownego wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu oraz
w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Zarządzenie nr 3/2017/2018 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy z dnia 22 września 2017 roku w sprawie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.Opublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 27.11.2019
Podpisał: Katarzyna Służewska
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 237