RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
tel. (052) 327 73 46, 500-782-066, fax (052) 340 26 26

e-mail:
oodz@onet.pl

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ośrodek prowadzi turnusy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa
kujawsko-pomorskiego.


KPODiDZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które
przyjmują uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na turnusy do tutejszego Ośrodka. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej
w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są…
oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują
zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z
przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy
mieszkają poza Bydgoszczą mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym
może być zakwaterowanych ok. 150 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością
nocleg i pełne wyżywienie. Ośrodek mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok ośrodka znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

 
Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Opublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 06.09.2017
Podpisał: Sławomir Liwak
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 64 541