RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
tel. (052) 327 73 46, fax (052) 340 26 26

e-mail:
oodz@onet.pl

Organem prowadzącym dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ośrodek prowadzi turnusy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, najczęściej jednak z województwa
kujawsko-pomorskiego.


OODZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które
przyjmują… uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na turnusy do tutejszego Ośrodka. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej
w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są…
oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia
w zależności od zawodu.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują…
zaświadczenie z ocenami, które uprawniają… do wystawienia oceny końcowej z
przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy
mieszkają… poza Bydgoszczą… mają… możliwość zamieszkania w internacie, w którym
może być zakwaterowanych ok. 150 wychowanków. Zapewniamy za niską odpłatnością
nocleg i pełne wyżywienie. Ośrodek mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok ośrodka znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

 
Wiedza zdobyta w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Opublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 07.03.2013
Podpisał: Sławomir Liwak
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 23 276