RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa tekstu

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
85-485 Bydgoszcz, ul. Rajska 1
tel. /fax (052) 327 73 46, (052) 340 26 26

e-mail :
oodz@onet.pl

Szkoła prowadzi kursy dla uczniów szkół zawodowych z całej Polski, najczęściej
jednak z województwa kujawsko-pomorskiego, którego samorzą…d jest
organem prowadzącym Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego.


OODZ nie organizuje bezpośrednio rekrutacji, lecz szkoły ponadgimnazjalne, które
przyjmują… uczniów w różnych zawodach, a następnie kierują ich na kursy do tutejszego Ośrodka. Młodzież odbywa praktyki i uczęszcza do szkoły zawodowej
w rejonie miejsca zamieszkania. Raz w roku szkolnym uczniowie są…
oddelegowani z praktyki i szkoły na 4-tygodniowy kurs I, II lub III stopnia
w zależności od zawodu.

Wykładane są tylko przedmioty zawodowe. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują…
zaświadczenie z ocenami, które uprawniają… do wystawienia oceny końcowej z
przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej. Ci, którzy
mieszkają… poza Bydgoszczą… mają… możliwość zamieszkania w internacie, w którym
może być zakwaterowanych ok. 140 wychowanków.Zapewniamy za niską odpłatnością
nocleg i pełne wyżywienie.Szkoła mieści się w dzielnicy Smukała o uzdrowiskowym
mikroklimacie. Obok szkoły znajduje się elektrownia wodna zbudowana na rzece Brda.

ZDOBYTA WIEDZA W OKRĘGOWYM OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO JEST NIEZBĘDNA DO ZDANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.Opublikował: Sławomir Liwak
Publikacja dnia: 14.10.2010
Podpisał: Sławomir Liwak
Dokument z dnia: 07.10.2010
Dokument oglądany razy: 3 430